Bliv sponsor

Samarbejdspartnere

Vil du være med?

Du eller din/jeres virksomhed kan også være med til at gøre en positiv forskel for børn, unge og voksne som sponsor i PLAY. Vi ved, at deltagelse i meningsfyldte og relevante aktiviteter kan gøre en stor forskel for den enkelte og for lokalsamfundet – her & nu og på den lange bane.

Der er flere måder at bliver sponsor i PLAY. Du/I kan enten give et enkeltstående bidrag. Du/I kan også vælge at give et fast og kontinuerligt månedligt bidrag. Beløbet fastsætter du/I selv. 


Endelig kan du/I vælge at indgå i konkrete projekter og initiativer – fx Summercamp i udsatte boligområder eller socialpædagogisk træning til vores mange fantastiske foreningsfrivillige.

Virksomheder kan eksempelvis også støtte PLAYs arbejde ved at stille praktikpladser og/eller fritidsjob til rådighed for de unge vi samarbejder med – PLAY understøtter aktiviteten ved at stille socialpædagogiske timer til rådighed. Det er hvad, vi kalder en WIN/WIN.

Som sponsor i PLAY tilbydes Du/I bl.a.:

Mange tak for dit engagement og bidrag!

Kontakt Louis

For dialog og et tilbud, der passer til netop dig.