PLAY-holdet

De ansatte i PLAY har forskellige relevante faglige baggrunde. 

På PLAY holdet er der uddannede pædagoger, socialpædagoger, lærer, socialrådgivere og ergoterapeuter. Det faglige fundament fremmer dels muligheden for at sammensætte det helt rette team omkring barnet, den unge og familien. Dels et stimulerende miljø med kollegial sparring samt erfarings- og vidensudveksling. 

Faglig leder og supervisor

Fuldtid