Bæredygtige sociale løsninger

PLAY har mere end 20 års socialpædagogisk erfaring. Vi har således solid viden om arbejdet for at skabe innovative og bæredygtige velfærdsløsninger.
Alt vores arbejde er båret af følgende værdier: Motivation, Vedholdenhed, Energi og Fleksibilitet. Med disse værdier er det vores mål at understøtte læring, udvikling og trivsel for børn, unge og familier og hjælpe dem med at finde plads i samfundets fællesskaber.

PLAY er en registreret socialøkonomisk virksomhed, der geninvesterer midler i udviklingen af det sociale arbejde.

Afspil video

Samarbejdspartnere

Det socialpædagogiske fundament

PLAY arbejder indenfor det socialpædagogiske felt. Socialpædagogikken handler om det enkelte menneskes forhold til samfundet. Vores opgave er at sikre, at den enkelte er en del af samfundet og har en plads i samfundet. På den måde kan man forebygge, at mennesker marginaliseres, og at dem, som er marginaliserede, får adgang til samfundets ressourcer og fællesskaber.
Socialpædagogens opgave er også at støtte mennesker i at fungere på egne betingelser og i samspil med andre. Således er det en præmis for vores arbejde, at vi gør noget sammen med børnene/de unge og familierne i stedet for at gøre noget for dem.

Alt i alt arbejder vi for at forbedre dagligdagen og livskvaliteten for den enkelte i et samarbejde med den enkelte – at gøre hverdagen indholdsrig, meningsfuld og betydningsfuld. Alt, hvad vi laver, skal være bæredygtigt og kunne stå selv, når PLAY er ude af billedet. Derfor gør vi tingene i et samarbejde, og vi aktiverer og inddrager netværket omkring barnet, den unge og/eller familien.

_DSC4535

Udtalelser

Det balancerede arbejde

I sammenhæng med vores socialpædagogiske ståsted er vores anerkendende menneskesyn essentiel. I PLAY indgår vi i ligeværdige relationer med alle børn, unge og familier, vi samarbejder med.

Vi arbejder ud fra, at barnet, den unge og den voksne har:

Vi er ligeværdige, men vi er ikke ligestillede. Det betyder at PLAY indgår i relationen og samarbejdet, fordi vi har en socialpædagogisk opgave og et pædagogisk mål med indsatsen. Det er således vores opgave at balancere mellem fastsatte mål, og hvad barnet/den unge/familien, som det hele jo handler om, har af ønsker og behov.

Kontakt Trine

For dialog og et tilbud, der passer til netop dig.

Kontakt Kristina

For dialog og et tilbud, der passer til netop dig.